Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce bude sledovat anatomické, morfologické a fyziologické změny sazenic během stresu suchem vedoucímu až k odumření. Na základě těchto změn určit faktory, které mají vliv na vitalitu jedinců a dobu přežití.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení