Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Které faktory rozhodují o přežití sazenic v podmínkách sucha?
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary: Cílem práce bude sledovat anatomické, morfologické a fyziologické změny sazenic během stresu suchem vedoucímu až k odumření. Na základě těchto změn určit faktory, které mají vliv na vitalitu jedinců a dobu přežití.
Cancelled:
yes

There are no limitations of the topic