Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl: doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je posoudit vliv světla (tj. porovnat slunný a stinný typ listí) na anatomickou a morfologickou stavbu vybraného druhy dřeviny.
Zrušeno:
ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení