Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Anatomická a morfologická stavba stinných a slunnných listí vybraného druhu dřeviny
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je posoudit vliv světla (tj. porovnat slunný a stinný typ listí) na anatomickou a morfologickou stavbu vybraného druhy dřeviny.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení