Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Zhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitě
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:--
Proposed by:
Summary:
Cílem práce je zmapovat výskyt jmelí bílého na vybraném území a zaznamenat stupeň napadení postižených dřevin. Dalším cílem je určit co nejpřesněji věk hostitelských dřevin a zjistit stáří jednotlivých jedinců jmelí. Na základě těchto údajů určit nejnižší věkovou hranici, od které se jmelí bílé na jednotlivých druzích stromů vyskytuje a také maximální délku života jmelí bílého. Z důvodu nejednotného názoru v oblasti ošetřování jmelím napadených stromů, je dalším cílem zjistit délku haustorií (od kmínku trsu rostliny směrem ke kmeni hostitelského stromu).

There are no limitations of the topic