Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Zhodnocení výskyt a růstu jmelí bílého (Viscum album) na vybrané lokalitě
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je zmapovat výskyt jmelí bílého na vybraném území a zaznamenat stupeň napadení postižených dřevin. Dalším cílem je určit co nejpřesněji věk hostitelských dřevin a zjistit stáří jednotlivých jedinců jmelí. Na základě těchto údajů určit nejnižší věkovou hranici, od které se jmelí bílé na jednotlivých druzích stromů vyskytuje a také maximální délku života jmelí bílého. Z důvodu nejednotného názoru v oblasti ošetřování jmelím napadených stromů, je dalším cílem zjistit délku haustorií (od kmínku trsu rostliny směrem ke kmeni hostitelského stromu).

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení