Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Price transmissions and market delineation
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Vladimír Hajko, Ph.D.
Abstrakt:
Thesis will focus on (horizontal) price transmission and its use to delineate the market. Topic requires advanced English proficiency and familiarity with econometrics and data analysis.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení