Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Applied topics in IO: profit elasticity, persistence of profits, price-cost margins and competition measures
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Ing. Vladimír Hajko, Ph.D.
Abstrakt:
Thesis will focus on empirical analysis related to competition and profits in a particular industry, based on a large dataset of microdata. Topic requires advanced English proficiency and familiarity with econometrics and industrial organization.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení