Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Meta-analysis of oil price transmission studies (rockets & feathers)
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Vladimír Hajko, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt: Thesis will focus on meta-analysis/classification of empirical studies investigating vertical price transmissions in the oil markets. Topic requires advanced English proficiency and familiarity with econometrics.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení