Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Meta-analysis of energy efficiency interventions
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Thesis will focus on meta-analysis of energy efficiency interventions (e.g. feedback measures), including the discussion and attempt to identify the rebound effect. Topic requires advanced English proficiency and familiarity with econometrics.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení