Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza nakládání s odpady ve vybrané obci
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Eva Krčálová, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 2
Navrhol: Ing. Eva Krčálová, Ph.D.
Abstrakt: Systém nakládání s odpady je řízen právními požadavky, které každý původce musí dodržovat. Variabilita nastavení systému nakládání s odpadem v rámci plnění právních požadavků a jeho efektivnost je v jednotlivých obcích na různé úrovni. Při zpracování řešeného tématu ve vybrané obci je nutno zohlednit základní charakteristiky obce, které odpadové hospodářství ovlivňují, dále získat a zpracovat data o odpadovém hospodářství vybrané obce a identifikovat slabá místa se stanovením možných nápravných opatření a kvantifikovat přínos obci.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
N-TO Technologie odpadůN-TO-TMO Technologie a management odpadů

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.