Summary of topics offered - Mendel University in BrnoHelp


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Analýza nakládání s odpady ve vybrané obci
State of topic:
approved (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of AgriSciences
Supervising department:
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering - FA
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Ing. Eva Krčálová, Ph.D.
Summary:
Systém nakládání s odpady je řízen právními požadavky, které každý původce musí dodržovat. Variabilita nastavení systému nakládání s odpadem v rámci plnění právních požadavků a jeho efektivnost je v jednotlivých obcích na různé úrovni. Při zpracování řešeného tématu ve vybrané obci je nutno zohlednit základní charakteristiky obce, které odpadové hospodářství ovlivňují, dále získat a zpracovat data o odpadovém hospodářství vybrané obce a identifikovat slabá místa se stanovením možných nápravných opatření a kvantifikovat přínos obci.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
C-WT Waste Technology
C-WT-WTM Waste Technology and Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.