Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Zdravotní stav a mechanická stabilita dospělých smrkových porostů při různých hospodářských způsobech, v různých typech smíšení a v různých stanovištních podmínkách na ŠLP Křtiny
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 3
Proposed by: Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Summary: Výzkum mechanické stability stromů v dospělých smrkových porostech při různých hospodářských způsobech, v různých typech smíšení a v různých stanovištních podmínkách na ŠLP Křtiny. Pomocí měření akustickým tomografem a dalšími přístrojovými metodami bude studován stupeň narušení a vyhodnocována stabilita stromu. Do hodnocení budou zapojeny výpočtové metody pro stanovení zatížení.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
C-FEN Forest EngineeringC-FE-FE Forest Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.