Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Konstrukční úpravy mechanického lanovkového vozíku pro nosné, tažné a vratné lano
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav techniky - LDF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt:
Téma je vhodné pro technicky zaměřené studenty a bude řešeno v součinnosti s Výzkumnou stanicí Křtiny, ŠLP ML Křtiny.
Zrušené:
áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia