Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Mikrokontroléry pro regulační systémy vozidel
Stav tématu: schváleno (Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Oddělení expertního inženýrství (ICV)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce bude rešerše v oblasti MCU užívaných v automotive průmyslu. Důraz by měl být kladen na architekturu a periferie MCU. V závěru práce by měl být uveden popis současných OS.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ZS Zemědělská specializace

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.