Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Hodnocení dostupnosti bioaditiv v zahradnické produkci
State of topic:
approved (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D.
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Vegetable Growing and Floriculture - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Cílem práce bude popsat problematiku bioaditiv - biologických preparátů zahrnujících mikroorganismy a jejich metabolity, které jsou schopné zvýšit úrodnost půdy a pozitivně ovlivnit růst anebo výnos pěstovaných plodin. Dále bude provedeno mapování současné nabídky na trhu.

There are no limitations of the topic