Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Vliv tvrdosti vody na účinnost graminicidních přípravků na výdrol obilnin
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:1
Navrhol:
Abstrakt:
Výdrol obilnin působí silně konkurenčně v ozimé řepce. Řešením je použití graminicidních přípravků, které jsou však citlivé na kvalitu vody, především její tvrdost. Bude založen maloparcelní polní pokus, v němž bude tato hypotéza ověřena.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia