Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Porovnání produkce biomasy u různých odrůd čiroku
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:1
Navrhol: doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Abstrakt: Čirok je plodina do suchých a teplých oblastí, kde může nahradit kukuřici. V polním pokusu budou hodnoceny různé odrůdy čiroku z pohledu produkce nadzemní hmoty.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia