Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Porovnání produkce biomasy u různých odrůd čiroku
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Abstrakt:
Čirok je plodina do suchých a teplých oblastí, kde může nahradit kukuřici. V polním pokusu budou hodnoceny různé odrůdy čiroku z pohledu produkce nadzemní hmoty.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení