Přehled vypsaných témat - Ústav chemie a biochemie (AF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Využití nanočástic pro fytomedicínu
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D., prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D., prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D., doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D., Ing. David Hynek, Ph.D., Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D., Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D., RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Olga Kryštofová, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav chemie a biochemie (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Mgr. Olga Kryštofová, Ph.D.
Abstrakt:
Mechanismy, které umožňují, aby nanočástice procházely buněčnými stěnami a membránami, nejsou dosud zcela známy, ale ví se, že jednu z hlavních rolí v hrají póry v buněčných stěnách. Jakmile nanočástice vstoupí do buňky, mohou se vázat na různé typy organel a zasahovat tak do metabolických procesů nejen na úrovni inhibice metabolických drah, ale také na úrovní stimulace stresových reakcí.Práce bude zaměřena na vybrané nanočástice a jejich vliv na rostliny.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení