Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Správa dokumentů v systému pro detekci plagiátorství ANTON
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
Abstrakt:
Anton je systém pro detekci plagiátorství vyvinutý na ÚI PEF MENDELU. Je vyvinutý v jazyce PHP s využitím frameworku Nette. Cílem práce bude zdokonalení systému, konkrétně jeho části umožňující vyhledávání podobností ve zdrojových kódech programů. Práce bude spočívat ve vytvoření modulu umožňujícímu uživateli hromadně nahrát více souborů naráz, a to včetně požadovaných informací o dokumentech. Práce by se také týkala rozšíření systému o možnost nahrát projekt složený z více souborů a jejich správného rozřazení a vzájemného porovnání. Součástí tohoto rozšíření by bylo i vhodné spočítání a vyobrazení shody mezi jednotlivými projekty a jejich soubory. V práci bude nutné modifikovat již existující databázi a zajistit zpětnou kompatibilitu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-SI Systémové inženýrství a informatika
B-SI-EI Ekonomická informatika
B-II Inženýrská informatikaB-II-ARI Automatizace řízení a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.