Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Nové uživatelské rozhraní pro systém na detekci plagiátů ANTON
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Anton je systém pro detekci plagiátů vyvinutý na ÚI PEF MENDELU. Je postaven na PHP frameworku Nette. Cílem práce bude vylepšení systému vedoucí k efektivnější a pohodlnější práci pro uživatele. Současné uživatelské rozhraní neumožňuje řazení, vyhledávání a rozumné stránkování. V současné době je možná vizualizace shod pouze v rámci dvojice dokumentů, nikoliv shody s více různými dokumenty. V rámci bakalářské práce bude vytvořeno nové uživatelské rozhraní s využitím responsivního designu a nové rozhraní pro zobrazení shod v podobnostech zdrojového kódu tak, aby na jedné obrazovce bylo možné zobrazit všechny nalezené shody daného dokumentu.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-II Inženýrská informatika
B-II-ARI Automatizace řízení a informatika
B-SI Systémové inženýrství a informatikaB-SI-EI Ekonomická informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.