Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Srovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchem
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 3
Navrhol: Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
Abstrakt: V lesním hospodářství se stále více diskutuje o převodu části současných kmenovin (resp. kategorie vysokého lesa) na les nízký resp. pařeziny. Jeden z argumentů pro převod, je že pařeziny jsou odolnější vůči stresu suchem, který se stává stále více limitujícím faktorem růstu stromů v našich lesích. Navíc v případě pařezin je v podrostu popisovaná vyšší biodiverzita bylinného patra a zároveň jsou vyzdvihovány dobré produkční parametry pařezin (rychlejší rotace težby a růst). Student si vybere konkrétní druh dřeviny, pro tento druh odebere vývrty jak v pařezině, tak ve vysokokmenném lese. Z vývrtů zjistí v laboratoři šířku letokruhů v jednotlivých letech a následně bude zjišťovat rozdíl v růstové odezvě vůči klimatickým parametrům (teploty, srážky apod.) mezi pařezinou a vysokokmenným lesem s cílem ověření či vyvrácení hypotézy, že pařezina je odolnější vůči suchu. Velmi zajímavé a aktuální téma!!Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
N-LIN Lesní inženýrstvíN-LI-LI Lesní inženýrství

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.