Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Srovnání odolnosti pařeziny a kmenoviny vůči stresu suchem
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
3
Proposed by:
Summary:
V lesním hospodářství se stále více diskutuje o převodu části současných kmenovin (resp. kategorie vysokého lesa) na les nízký resp. pařeziny. Jeden z argumentů pro převod, je že pařeziny jsou odolnější vůči stresu suchem, který se stává stále více limitujícím faktorem růstu stromů v našich lesích. Navíc v případě pařezin je v podrostu popisovaná vyšší biodiverzita bylinného patra a zároveň jsou vyzdvihovány dobré produkční parametry pařezin (rychlejší rotace težby a růst). Student si vybere konkrétní druh dřeviny, pro tento druh odebere vývrty jak v pařezině, tak ve vysokokmenném lese. Z vývrtů zjistí v laboratoři šířku letokruhů v jednotlivých letech a následně bude zjišťovat rozdíl v růstové odezvě vůči klimatickým parametrům (teploty, srážky apod.) mezi pařezinou a vysokokmenným lesem s cílem ověření či vyvrácení hypotézy, že pařezina je odolnější vůči suchu. Velmi zajímavé a aktuální téma!!Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-FEN Forest Engineering
C-FE-FE Forest Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.