Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Růst borovice kleče na hranici lesa ve vybraném území Slovenska
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 3
Navrhol: Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
Abstrakt: Dřeviny rostoucí v nejvyšších horských polohách jsou považovány za citlivé indikátory změny klimatu. Cílem práce je ověřit hypotézu, že tloušťkový růst borovice kleče významně reaguje na oteplení, které v současnosti probíhá. Téma je určeno zejména pro studenty ze Slovenska. Terénní práce budou probíhat ve vybraném pohoří Slovenska (Malá Fatra, Vysoké Tetry apod.). Práce bude spočívat ve vytvoření co nejdelších letokruhových řad borovice kleče. Šířky letokruhů budou následně korelovány s klimatickými daty a bude vyhodnoceno, který klimatický faktor je pro růst klíčový. Student bude v terénu odebírat vzorky dřeva nebozezem, následně měřit v laboratoři šířku letokruhů a poté pod vedením vedoucího vyhodnocovat, který faktor je pro růst kleče klíčový.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
N-LI Lesní inženýrstvíN-LI-LI Lesní inženýrství

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.