Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Růst borovice kleče na hranici lesa ve vybraném území Slovenska
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
3
Proposed by:
Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
Summary:
Dřeviny rostoucí v nejvyšších horských polohách jsou považovány za citlivé indikátory změny klimatu. Cílem práce je ověřit hypotézu, že tloušťkový růst borovice kleče významně reaguje na oteplení, které v současnosti probíhá. Téma je určeno zejména pro studenty ze Slovenska. Terénní práce budou probíhat ve vybraném pohoří Slovenska (Malá Fatra, Vysoké Tetry apod.). Práce bude spočívat ve vytvoření co nejdelších letokruhových řad borovice kleče. Šířky letokruhů budou následně korelovány s klimatickými daty a bude vyhodnoceno, který klimatický faktor je pro růst klíčový. Student bude v terénu odebírat vzorky dřeva nebozezem, následně měřit v laboratoři šířku letokruhů a poté pod vedením vedoucího vyhodnocovat, který faktor je pro růst kleče klíčový.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-FOR Forestry
B-FOR-FOR Forestry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.