Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Růst borovice kleče na hranici lesa ve vybraném území Slovenska
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:3
Navrhl: Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
Abstrakt:
Dřeviny rostoucí v nejvyšších horských polohách jsou považovány za citlivé indikátory změny klimatu. Cílem práce je ověřit hypotézu, že tloušťkový růst borovice kleče významně reaguje na oteplení, které v současnosti probíhá. Téma je určeno zejména pro studenty ze Slovenska. Terénní práce budou probíhat ve vybraném pohoří Slovenska (Malá Fatra, Vysoké Tetry apod.). Práce bude spočívat ve vytvoření co nejdelších letokruhových řad borovice kleče. Šířky letokruhů budou následně korelovány s klimatickými daty a bude vyhodnoceno, který klimatický faktor je pro růst klíčový. Student bude v terénu odebírat vzorky dřeva nebozezem, následně měřit v laboratoři šířku letokruhů a poté pod vedením vedoucího vyhodnocovat, který faktor je pro růst kleče klíčový.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-LES Lesnictví
B-LES-LES Lesnictví

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.