Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Odolnost vybraného druhu introdukované dřeviny vůči stresu suchem
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 2
Navrhol: Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
Abstrakt: V souvislosti s probíhající změnou klimatu představuje stres suchem limitující faktor růstu pro značnou část domácích druhů dřevin. Na lesnickou a arboristickou praxi je kladen stále větší důraz v souvislosti se zaváděním introdukovaných a odolnějších druhů dřevin. Cílem práce bude zhodnotit odolnost vybrané introdukované dřeviny ke stresu suchem s využitím přístrojového měření transpiračního proudu. Student se naučí používat čidla na měření průtoku vody kmenem a rovněž se naučí interpretovat takto naměřená data. Přístroje budou studentů zapůjčeny.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
B-LES LesnictvíB-LES-LES Lesnictví
B-LES LesnictvíB-LES-ARB Arboristika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.