Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Odolnost vybraného druhu introdukované dřeviny vůči stresu suchem
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary:
V souvislosti s probíhající změnou klimatu představuje stres suchem limitující faktor růstu pro značnou část domácích druhů dřevin. Na lesnickou a arboristickou praxi je kladen stále větší důraz v souvislosti se zaváděním introdukovaných a odolnějších druhů dřevin. Cílem práce bude zhodnotit odolnost vybrané introdukované dřeviny ke stresu suchem s využitím přístrojového měření transpiračního proudu. Student se naučí používat čidla na měření průtoku vody kmenem a rovněž se naučí interpretovat takto naměřená data. Přístroje budou studentů zapůjčeny.
Cancelled:
yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-FOR Forestry
B-FOR-FOR Forestry
B-FOR Forestry
B-FOR-ARB Arboriculture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.