Přehled vypsaných témat - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Sad starých ovocných odrůd Parku Rochus - jeho význam a využití v souladu s historií ovocnictví v regionu
Stav tématu:
schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce bude vypracování historického přehledu s vazbou na vývoj ovocnářství ve sledované oblasti, včetně druhové a odrůdové skladby a technologického zpracování. Získané informace budou využity při vyhodnocení současného stavu a složení "Sadu starých ovocných odrůd". Dalším důležitým výstupem práce bude návrh dalšího rozvoje v kontextu pravdivé interpretace kulturního dědictví v paměťové instituci Park Rochus. Získané poznatky a samostatné zpracování závěrečné práce bude konzultováno s vedoucím práce a s odborníky z praxe. Vlastní zpracování závěrečné práce bude odpovídat standardům pro tento typ práce.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení