Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Sad starých ovocných odrůd Parku Rochus - jeho význam a využití v souladu s historií ovocnictví v regionu
State of topic:
approved (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Cílem práce bude vypracování historického přehledu s vazbou na vývoj ovocnářství ve sledované oblasti, včetně druhové a odrůdové skladby a technologického zpracování. Získané informace budou využity při vyhodnocení současného stavu a složení "Sadu starých ovocných odrůd". Dalším důležitým výstupem práce bude návrh dalšího rozvoje v kontextu pravdivé interpretace kulturního dědictví v paměťové instituci Park Rochus. Získané poznatky a samostatné zpracování závěrečné práce bude konzultováno s vedoucím práce a s odborníky z praxe. Vlastní zpracování závěrečné práce bude odpovídat standardům pro tento typ práce.

There are no limitations of the topic