Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Vyhodnocení různých způsobů ošetření osiva obilnin
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Jan Křen, CSc.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Zpracování a vyhodnocení výsledků maloparcelních polních pokusů se 4 odrůdami ozimé pšenice a 3 odrůdami jarního ječmene prováděných na polní pokusné stanici v Žabčicích (kukuřičná výrobní oblast) v letech 2014 - 2018. Cílem pokusů je porovnat výnosy a kvalitu zrna na variantách osiva: nemořeného, chemicky mořeného a ošetřeného nízkoenergetickými elektrony. Výsledky budou vyhodnoceny z hlediska nákladů a dopadů na prostředí.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia