Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Vyhodnocení mezinárodního porovnávání pěstebních technologií ozimé pšenice na DLG-Feldtage v Německu
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Zpracování záznamů o pěstebních technologiích ozimé pšenice, výnosových a ekonomických výsledků z mezinárodního porovnávání pěstebních technologií na mezinárodní výstavě DLG-Feldtage v Německu v letech 1992 až 2016. Podklady budou poskytnuty vedoucím diplomové práce.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia