Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Vliv modifikací na vlastnosti rezonančního dřeva
State of topic:
approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Experimentální práce využívající frekvenčně-rezonanční metody a přístroje pro stanovení času šíření napěťové vlny popisující vliv úprav vlhkosti a dalších modifikací rezonančního dřeva na jeho akustické vlastnosti.

There are no limitations of the topic