Prehľad vypísaných tém - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Vliv faktorů na vlastnosti rezonančního dřeva
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií - LDF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt: Experimentální práce využívající frekvenčně-rezonanční metody a přístroje pro stanovení času šíření napěťové vlny popisující vliv vlhkosti a úprav dřeva na jeho akustické vlastnosti.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia