Přehled vypsaných témat - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vliv faktorů na vlastnosti rezonančního dřeva
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Abstrakt: Experimentální práce využívající frekvenčně-rezonanční metody a přístroje pro stanovení času šíření napěťové vlny popisující vliv vlhkosti a úprav dřeva na jeho akustické vlastnosti.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení