Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Asociace vybraného genu kura s fyziologickými parametry
Stav tématu:
schváleno (Ing. Petr Sláma, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.
Abstrakt:
Izolace DNA, výběr genu, navržení primerů, PCR, RFLP identifikace genotypů. Vyhodnocení asociací s vybranými fyziologickými parametry (kosti, krev).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-ZOO Zootechnika
N-ZOO-ZB Živočišné biotechnologie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.