Prehľad vypísaných tém - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vliv stanovištních podmínek na vlastnosti jehličnatého dřeva pro stavební účely
Stav témy: schválené (doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií - LDF
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Abstrakt: Převážně rešeršní práce sledující shrnutí poznatku o vlivu zejména stanovištních podmínek na vlastnosti jehličnatého dřeva. Identifikace vhodných a nevhodných stanovišť.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia