Přehled vypsaných témat - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Vliv stanovištních podmínek na vlastnosti jehličnatého dřeva pro stavební účely
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Abstrakt:
Převážně rešeršní práce sledující shrnutí poznatku o vlivu zejména stanovištních podmínek na vlastnosti jehličnatého dřeva. Identifikace vhodných a nevhodných stanovišť.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení