Přehled vypsaných témat - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vliv stanovištních podmínek na vlastnosti jehličnatého dřeva pro stavební účely
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Abstrakt: Převážně rešeršní práce sledující shrnutí poznatku o vlivu zejména stanovištních podmínek na vlastnosti jehličnatého dřeva. Identifikace vhodných a nevhodných stanovišť.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení