Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Pařezová výmladnost dřevin v NP Podyjí
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Martin Šrámek, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Martin Šrámek, Ph.D.
Abstrakt: V dnešní době patří výmladkový způsob hospodaření (pařeziny nebo také nízký les) k téměř zapomenutým formám pěstování lesa a v podmínkách České republiky se s nimi můžeme setkat nejčastěji ve formě tzv. předržených pařezin. V poslední době roste zájem o tento způsob hospodaření a to z důvodu ochrany přírody a také produkce palivového dříví. V NP Podyjí začínají nově tento tradiční způsob hospodaření praktikovat. Nabízí se tak možnost studovat pařezovou výmladnost dřevin v tomto území, protože se jedná o základní parametr úspěšnosti převodu stávající formy lesa na les nízký .Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
B-LES LesnictvíB-LES-LES Lesnictví

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.