Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Možnosti využití arbuskulární mykorhizy při rozmnožování vybraných odrůd červeného rybízu.
State of topic:
approved (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants - FH
Max. no. of students:1
Proposed by: Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.
Summary:
Cílem závěrečné práce bude experimentální ověření vlivu arbuskulární mykorhizy na základní růstové ukazatele při množení vybraných odrůd červeného rybízu. Součástí teoretické části bude odborná literární rešerše na zadané téma s využitím domácích a zahraničních literárních zdrojů. V rámci praktické části závěrečné práce připraví student (-tka) po konzultaci s vedoucím práce metodiku experimentu. Praktické experimenty budou probíhat na experimentálních plochách ústavu v Lednici nebo vBrně v průběhu roku 2018. Získané výsledky jednotlivých růstových ukazatelů budou statisticky vyhodnoceny (objem kořenů, počet kořenů, délka a počet přírůstku, průměr kořenového krčku, průměr výhonu 5 a 10 cm nad koř. krčkem, počet listů a velikost listové plochy. Výstupem bude zhodnocení možnosti využití inokulace množárenského substrátu mykorhizními přípravky a doporučení, zda je tato technologie využitelná ve školkařské praxi. Závěrečná práce bude mít všechny náležitosti odpovídající standardním požadavkům pro tento typ práce (předepsaná struktura, rozsah a obsah).
Cancelled:
yes

There are no limitations of the topic