Přehled vypsaných témat - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Zhodnocení sortimentu školkařských výpěstků starých, krajových a místních odrůd ovocných dřevin na území ČR.
Stav tématu:
schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Zhodnocení sortimentu formou průzkumu trhu ve školkařských podnicích s vazbou na druhouvou a odrůdovou skladbu, typ podnože, kmenný tvar. Současně bude nabízená odrůdová skladba vyhodnocena s vazbou na historické reálie regionu jako místa původu školkařského materiálu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení