Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Produkční potenciál topolu osiky v ČR
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce bude ve vybrané oblasti zjistit produkční potenciál dřeviny a porostu topolu osiky. Práce bude řešena ve vybraném území s rozsáhlejším výskytem této dřeviny. Šetření bude postveno na dendrometrických šetřeních v porostech (DBH, výška, nasazení koruny...).

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení