Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Polymorfizmus genu MYF6 ve vztahu ke kvalitě masa u prasat
Stav tématu: schváleno (Ing. Petr Sláma, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
Abstrakt: a

K tématu nejsou zadaná žádná omezení