Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Testy toxicity s perloočkou Daphnia magna.
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Abstrakt: Zisk dostatečného počtu organizmů k testu toxicity z laboratorního chovu perloočky. Akutní testy toxicity vybraných polutantů. Podrobnější informace u vedoucího práce: Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D., 545 133 268, fcela@seznam.cz
Zrušeno: ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení