Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Návrh rekonstrukce malé vodní nádrže
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Jana Marková, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl: Ing. Jana Marková, Ph.D.
Abstrakt:
Prvotně bude vypracována literární rešerše dané problematiky, prostudovány historické podklady a zpracovány přírodní poměry lokality. Na zadané malé vodní nádrži provede student podrobné zaměření a zhodnocení stávajícího stavu zátopy a všech objektů MVN. Navrhne opatření pro zlepšení stávajícího stavu a obnovení původních funkcí MVN. Vypracuje výkresy k navrhovaným opatřením. Sestaví orientační rozpočet pro navrhované řešení a určí možné zdroje financování.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-KI Krajinné inženýrstvíN-KI-KI Krajinné inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.