Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Návrh úpravy vybraného úseku vodního toku
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jana Marková, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Ing. Jana Marková, Ph.D.
Abstrakt:
Student vypracuje návrh úpravy trasy vybraného úseku koryta vodního toku. V rámci návrhu bude podrobně zaměřen a popsán stávající stav koryta a zdůvodněny jednotlivé kroky navrhovaných opatření. Navrhované úpravy v korytě budou podrobně rozkresleny ve výkresové dokumentaci a to jak technické řešení, tak případná biologická opatření. Návrh bude obsahovat i příslušné hydrotechnické výpočty. Součástí práce bude literární rešerše a studium historických podkladů, vpracování přírodních poměrů na lokalitě.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-KI Krajinné inženýrství
N-KI-KI Krajinné inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.