Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Správa dokumentů v systému Anton
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Dita Dlabolová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Dita Dlabolová, Ph.D.
Abstrakt: Práce by spočívala ve vytvoření modulu pro školní antiplagiátorský systém Anton (https://anton.mendelu.cz) ve frameworku Nette a jazyce PHP, který by umožnil uživateli hromadně nahrát více souborů jedním rozhraním a správně by je zařadil v systému včetně požadovaných informací o dokumentech. Práce by se také týkala rozšíření systému o možnost nahrát projekt složený z více souborů a jejich správného rozřazení a vzájemného porovnání. Součástí tohoto rozšíření by bylo i vhodné spočítání a vyobrazení shody mezi jednotlivými projekty a jejich soubory. V práci by bylo nutné modifikovat již existující databázi.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení