Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Aplikace/systém pro poukazy na zdravotní pomůcky
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Dita Dlabolová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Dita Dlabolová, Ph.D.
Abstrakt: V rámci tématu bude vytvořena aplikace/systém pro správu zdravotních pomůcek. - Problém: Jsou pacienti, kterým lékař periodicky píše řadu poukazů. Je nutné dodržet limity a hlídat termíny, kdy si má člověk opět dojít pro nové poukazy. - Řešení: Z databáze pomůcek si naklikám, poukaz. Poukaz si vytisknu a uložím, kdy jsem ho obdržel. - Spravuji si databázi vlastních produktů, které odebírám. - Je možné dle čerpaných produktů cílit zprávy o novinkách, pracovat s databází lidí dle toho, co používají. Jedná se o téma/požadavek z praxe, předpokládá se aktivní spolupráce s firmou iQuest s.r.o.
Zrušeno: ano

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení