Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Hodnocení ekologických limitů a zdravotního stavu hlavních edifikátorů lesních ekosystémů v oblasti Přírodní lesní oblasti Polabí
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Protection and Wildlife Management - FFWT
Max. no. of students:--
Proposed by:
Summary:
Student si vybere zájmové území (lesní správu, či revír nebo jiný majetek) o rozloze cca 500 - 1000 ha (horní hranice neomezená). Na základě terénního šetření provede hodnocení trvalých ekologických podmínek (pochůzka a revize lesnicko-typologického mapování). V zájmovém území vyhodnotí výskyt a životní projevy uvedeného druhu dřeviny (provede základní dendrometrické šetření) - buk lesní, duby. Terénním šetřením provede hodnocení výskytu lesnicky významných druhů hmyzu a patogenů, a vlivů abiotických faktorů (zlomy, vývraty). Vyhodnocením dat bude zjištěny limity abiotického popř. biotického prostředí pro daný druh dřeviny.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-FEN Forest Engineering
C-FE-FE Forest Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.