Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Vliv použitého krmiva na produkci fosforu v akvakulturních recirkulačních zařízeních.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Abstrakt:
Literární rešerše na dané téma, experimenty za využití různých druhů kompletních krmných směsí a sledování obsahu fosforu v recirkulačním zařízení v závislosti na množství a druhu krmené ryby. Vyhodnocení získaných dat. Podrobnější informace u vedoucího práce: Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D., 545 133 268, fcela@seznam.cz

K tématu nejsou zadaná žádná omezení